Tupakoinnin lopettaminen

Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 70% tupakoitsijoista haluaisi lopettaa tupakoinnin. Nikotiiniriippuvuudesta irti pääseminen on kuitenkin erittäin vaikeaa ja vaatii yleensä monta yritystä. Nykyään lopettamisen tueksi on kuitenkin olemassa tehokkaita apukeinoja. Tutkimusten mukaan lääkeaine nimeltä varenikliini on jopa tehokkaampaa kuin nikotiinipurukumi ja -laastarit. Se vähentää tupakanhimoa ja helpottaa nikotiinin vieroitusoireita.

Jos haluat parantaa mahdollisuuksiasi onnistua, voit tilata varenikliiniä netin kautta. Sinun täytyy ainoastaan täyttää lyhyt terveyskysely, jonka avulla lääkäri varmistuu siitä, että lääke on sinulle sopiva ja turvallinen. Tämän jälkeen saat tuotteet postissa kotiovellesi. Lääkkeet toimittaa euroClinix, joka on toiminut verkossa jo vuodesta 2004.

Tupakointi ja sen haitat

Tupakoijat ovat tietoisia tupakoinnin aiheuttamista terveysriskeistä. Yksi tupakka sisältää 4 800 kemikaalia ja 250 myrkkyä. Riippuvuuden aiheuttava nikotiini on siis vain yksi tupakan vahingollisista aineista. Nikotiini lasketaan hermomyrkyksi, ja se vähitellen harmaannuttaa elimistön, nostaa merkittävästi syöpäriskiä ja aiheuttaa hengenahdistusta ja hengästymistä. Koska tupakoinnin vaarat ovat tiedossa, herää kysymys siitä, miksi ihmiset tupakoivat vaikka tietävät sen olevan vaarallista ja terveydelle epäsuotuista. Tupakoinnin taustalla on mitä moninaisimpia syitä, esimerkiksi stressi, pitkäveteisyys tai tapa. Lisäksi esimerkiksi nuoruudessa tupakointi näyttää synnyttävän tunteen johonkin ryhmään kuulumisesta ja aikuisuudesta.

Riippuvuus tupakasta syntyy, kun tupakointi muuttuu säännölliseksi ja aivot tottuvat nikotiiniin, joka on yksi tunnetuimmista riippuvuutta aiheuttavista aineista. Nikotiini reagoi aivoissa asetyylikoliinireseptoreihin kuuluvien nikotiinireseptoreiden kanssa ja vaikuttaa lukuisten välittäjäaineiden erittymiseen. Keskeinen tekijä päihdyttävän vaikutuksen syntymisessä on dopamiini-niminen välittäjäaine. Dopamiini on aivojen palkitsemisjärjestelmän tärkein osa, ja se luo onnentunteen. Toisin sanoen tupakoijat palkitsevat itsensä tupakalla ja luovat itselleen näin keinotekoisen hyvänolontunteen.

Elimistön nikotiinitason laskiessa aiheutuu huonovointisuutta. Siitä eroon päästäkseen tupakoijan täytyy tasapainottaa elimistönsä nikotiinitaso aina uudelleen ja uudelleen tupakoimalla. Hyvänolontunteen ja huonovointisuuden vaihtelun lisäksi tupakoinnin lopettaminen on vaikeaa myös siksi, että itse tupakoinnin ohella jo tupakan sytyttäminen, sytyttimen etsiminen ja savujen puhaltaminen vapauttavat dopamiinia. Tupakointi on siis ikään kuin rituaali, joka ajan myötä kytkeytyy yhä useampiin tilanteisiin.

Tupakoinnin tiedetään altistavan erilaisille terveyshaitoille ja aiheuttavan muun muassa keuhkosyöpää ja sydäninfarkteja. Lisäksi maha- ja suolistosairaudet, ylempien hengitysteiden krooniset tulehdukset, erektiovaikeudet (impotenssi) sekä verisuonien ahtaumat ja tukkeumat juontavat usein juurensa tupakointiin. Tupakointi heikentää vastustuskykyä, ja erityisesti ikääntymisen myötä tupakoijat sairastelevat herkästi. Tupakoinnin on myös todettu olevan yleisin ennenaikaisten kuolemantapausten syy.

Irti tupakasta

Tupakoinnin lopettamisen vaikeus

Vaikka tupakan aiheuttamat terveysriskit tunnetaan, tupakoinnin lopettaminen osoittautuu silti usein vaikeaksi. Tutkimusten mukaan vain muutama sadasta onnistuu lopettamaan tupakoinnin lopullisesti pelkän tahdonvoiman ja päättäväisyyden avulla. Tupakoinnin lopettaminen onnistuu harvoin ensimmäisellä kerralla. Esimerkiksi Suomessa tupakoijat yrittävät lopettaa tupakoinnin keskimäärin 3–4 kertaa ennen pysyvää onnistumista. Jopa kolme neljästä lopettaneesta aloittaa tupakoinnin uudestaan ensimmäisen lopettamiskuukauden aikana.

Tupakoinnin lopettamisen tueksi on kehitetty lukuisia valmisteita, joista osa sisältää nikotiinia ja osa vaikuttaa keskushermostossa korvaten nikotiinin vaikutuksen. Tupakoinnin lopettamisen tukena voidaan käyttää myös muun muassa terapiaa ja akupunktiota. Tupakointia lopettaessaan kannattaa välttää alkoholin ja kahvin juomista, koska ne voivat herättää tupakanhimon uudelleen.

Tupakoinnin lopettaminen aiheuttaa usein fyysisiä tai psyykkisiä vieroitusoireita, mikä vaikeuttaa nikotiinista eroon pääsemistä. Tupakoijat ovat nikotiiniriippuvaisia, mikä tarkoittaa sitä, että heidän elimistönsä tarvitsevat nikotiinia säännöllisin väliajoin. Tupakoinnin lopettamisen jälkeen nikotiini häviää elimistöstä, mikä voi laukaista vieroitusoireet. Yleisimpiä vieroitusoireita ovat ärtyisyys, kärsimättömyys, tupakanhimo, levottomuus, keskittymis- ja univaikeudet, päänsärky sekä lisääntynyt ruokahalu. Vieroitusoireet ovat yleensä vieroituksen alussa voimakkaimmillaan. Tupakoinnin lopettamisesta on myös mahdollista selvitä ilman vieroitusoireita.

Keinot tupakoinnin lopettamiseen

Tupakoinnin lopettamisen tueksi on tarjolla lukuisia erilaisia keinoja, joista jokainen voi valita itselleen parhaiten sopivan. Omien mieltymysten mukaan voi valita esimerkiksi oppaan, terapian, lääkevalmisteen tai nikotiinikorvaushoidon (NRT). Tupakoinnin lopettamisessa hyödynnetään kahta pääperiaatetta: nikotiinista luopuminen kertaheitolla tai elimistön nikotiinitason rauhallinen tasaaminen. Arvioiden mukaan noin 80 prosenttia tupakoijista käyttää lopettamisen tukena sellaista menetelmää, jossa tupakointi lopetetaan tiettynä etukäteen valittuna päivänä.

Tupakoinnin lopettaminen kertaheitolla edellyttää, että etukäteen on päätetty päivä, jolloin tupakointi lopetetaan kokonaan. Tuona päivänä hävitetään myös kaikki tupakat ja tuhkakupit. Rauhallinen lopettaminen sen sijaan vaatii onnistuakseen pidemmän ajanjakson. Tupakoinnin lopettaminen vähitellen tulee kyseeseen silloin, kun kertoheitolla lopettaminen on epäonnistunut tai siihen liittyy pelkoja. Vähitellen lopettamisen ensimmäinen vaihe perustuu siihen, että tupakoinnin määrää vähennetään tietyin aikavälein. Tämän tavan tukena voidaan käyttää muun muassa lääke- ja nikotiinikorvaushoitovalmisteita.

Nikotiinikorvaushoidon perusajatuksena on korvata tupakasta saatava nikotiini ja ehkäistä tai lieventää tupakoinnin lopettamisen yhteydessä esiintyviä vieroitusoireita. Toisin sanoen korvaushoidon tarkoituksena on vähentää hiljalleen nikotiinin määrää elimistössä niin, että mahdolliset vieroitusoireet ovat hallittavissa ja riippuvuus hellittää. Vaikka elimistö saa korvaushoidon aikana nikotiinia, veren nikotiinipitoisuus jää kuitenkin matalammaksi kuin tupakoidessa. Korvaushoidossa voidaan käyttää nikotiinipurukumia, -laastaria, -suusumutetta, -inhalaattoria ja -nenäsumutetta sekä erilaisia nikotiinia sisältäviä tabletteja. Nikotiinipurukumi ja imeskelytabletit voivat aiheuttaa lieviä haittavaikutuksia, joista tavallisimpia ovat nikottelu, närästys, kurkkukipu ja huimaus.

Tupakoinnin lopettamisessa voidaan käyttää kahta lääkeainetta, jotka ovat bupropioni ja varenikliini. Nikotiinikorvaushoidosta poiketen edellä mainitut lääkkeet eivät sisällä lainkaan nikotiinia.

Bupropioni kehitettiin alun perin masennuslääkkeeksi, ja sen vaikutus tupakoinnin lopettamiseen havaittiin sattumalta. Bupropioni vaikuttaa aivojen nautintokeskukseen ja siellä erityisesti dopamiiniin estäen nikotiinin synnyttämän nautinnon. Bupropionin käyttö aloitetaan ennen tupakoinnin lopettamista, koska sen vaikutus tulee esille hitaasti. Tavallisesti sitä käytetään 7–9 viikkoa. Bupropionin rinnalla voidaan käyttää tarvittaessa nikotiinikorvaustuotteita.

Varenikliini muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan nikotiinia. Se sitoutuu aivoissa samaan paikkaan kuin nikotiini ja estää näin ollen nikotiinin sitoutumisen solukalvoille. Varenikliinin vaikutus on osittain samankaltainen kuin nikotiinin, joten se lievittää vieroitusoireita. Varenikliinin käyttö aloitetaan 1–2 viikkoa ennen tupakoinnin lopettamista. Sen vuorokausiannos on yleensä kaksi milligrammaa, ja hoito kestää 12 viikkoa. Varenikliinin ja nikotiinikorvaustuotteiden samanaikaista käyttöä tulee välttää, samoin alkoholin juomista varenikliinihoidon aikana. Varenikliini voi muiden lääkkeiden tavoin aiheuttaa haittavaikutuksia, joista yleisimpiä ovat pahoinvointi, päänsärky ja poikkeavat unet.

Pääse eroon tupakasta

Tupakoinnin lopettamisen hyödyt

Tupakoinnin ajatellaan usein vahingoittavan vain keuhkoja ja keuhkoputkia, mutta todellisuudessa tupakointi on vaarallista kaikille elimistön elimille. Sisäelinten lisäksi tupakointi voi vahingoittaa silmiä, hampaiden kiinnityskudoksia, luita ja sukupuolielimiä. Se vaikuttaa negatiivisesti myös hedelmällisyyteen. Tupakan sisältämät karsinogeeniset eli syöpää aiheuttavat aineet vahingoittavat perintöainesta eli DNA:ta ja aiheuttavat usein pysyviä soluvaurioita esimerkiksi immuunijärjestelmään. Tupakan sisältämä nikotiini heikentää myös yleiskuntoa sekä haju- ja makuaisteja.

Tupakoinnin lopettamisen ensimmäiset hyödyt ilmaantuvat jo 20 minuutin kuluttua viimeisestä tupakasta. Nikotiini lisää sympaattisen hermoston aktiivisuutta, mikä näkyy kasvaneena sydämen syketiheytenä ja verenpaineen nousuna. Tupakoinnin lopettamisen jälkeen syke ja verenpaine palaavat normaalille tasolle, minkä lisäksi hengittäminen helpottuu, verenkierto paranee ja sydänkohtauksen riski pienenee huomattavasti.

Kahdeksan tunnin tauko nikotiinista aiheuttaa ensimmäiset vieroitusoireet. Tuolloin myös esimerkiksi veren happipitoisuus kohoaa. Vieroitusoireet lieventyvät yleensä vasta 3–4 päivän kuluttua tupakoinnin lopettamista, kun taas sydänkohtausriski pienenee huomattavasti jo vuorokauden nikotiinitauon jälkeen. Nikotiinin käytön lopettamisen myötä terveydentila kohoaa koko ajan, sillä hengitystoiminta paranee huomattavasti ja verenkierto stabilisoituu. Lisäksi yskäoireet vähenevät ja hengitys kevenee. Tupakoinnin lopettaminen laskee myös riskiä sairastua muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin, sepelvaltimotautiin, keuhkosyöpään ja aivoveritulppaan.