Apua painonpudotukseen helposti ja nopeasti

Ylipaino ja lihavuus ovat vakavia sairauksia, jotka koskettavat maailmanlaajuisesti suurta määrää miehiä, naisia ja lapsia. On arvioitu, että maailmassa on noin 260 miljoonaa ylipainoista ihmistä. Suomalaisista aikuisista miehistä ylipainoisia on kaksi kolmasosaa ja naisista runsas puolet. Liikalihavia suomalaisista miehistä ja naisista on 20 prosenttia. Teini-ikäisistä ylipaino koskettaa 15–20 prosenttia.

Ylipaino ja lihavuus voivat johtaa vakavien terveysongelmien ohella myös esimerkiksi stressiin, syrjäytymiseen tai masennukseen. Siksi onkin tärkeä etsiä mahdollisimman aikaisin apua paino-ongelmien asianmukaiseen hoitamiseen ja painon pudottamiseen. Nykyisin ylipainoa ja lihavuutta voidaan hoitaa myös lääkkeiden avulla.Tutkimuksissa on todettu, että orlistaatti-nimisen lääkeaineen käyttö tukee painonpudotusta.

Ylipainon ja lihavuuden syyt

Lihavuus tarkoittaa normaalia suurempaa kehon rasvakudoksen määrää. Suurin osa liikarasvasta kertyy ihon alle, mutta sitä voi kerääntyä myös muun muassa vatsaonteloon. Yksi oleellisimmista lihavuutta aiheuttavista syistä on ravinnon kautta jatkuvasti saatava liian suuri kalorimäärä, jota elimistö ei pysty polttamaan liikunnalla eikä muullakaan fyysisellä rasituksella. Ylimääräinen energia varastoituu kehoon rasvana, ja lisääntyvä rasvan määrä nostaa kehon painoa. Normaalipainoisena ihminen pysyy parhaiten terveenä. Mitä kauempana normaalista painosta ollaan, sitä herkemmin uudet sairaudet tarttuvat tai jo olemassa olevat pahenevat.

Painoa arvioidaan painoindeksillä (BMI), joka lasketaan painosta ja pituudesta jakamalla paino pituuden neliöllä (kg/m²). Painoindeksiarvioinnissa tulee huomioida myös sukupuoli ja ikä, sillä esimerkiksi miehillä on yleensä enemmän lihaksia kuin naisilla, mikä heijastuu miesten painoon. Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee normaalin painon painoindeksiksi 18–24,9. Painoindeksin ollessa 25–29,9 puhutaan ylipainosta. Vakavasta ylipainosta on kyse silloin, kun painoindeksi on vähintään 27. Painoindeksi 30–34,9 luokitellaan liikalihavuudeksi. Mikäli painoindeksi on yli 35, kyseessä on vaikea liikalihavuus.

Painoindeksiluokittelu
alipaino < 18
normaalipaino 18–24,9
ylipaino 25–29,9
liikalihavuus 30–34,9
vaikea liikalihavuus 35–39,9
sairaalloinen liikalihavuus > 40

Pääasiallinen syy ylipainoon ja lihavuuteen on vääränlainen ja epäterveellinen ruokavalio yhdistettynä vähäiseen liikuntaan. Epäterveellinen ruokavalio sisältää usein sokeroituja juomia, makeisia, pikaruokaa, runsasenergisiä elintarvikkeita, välipaloja sekä alkoholijuomia. Vähäisellä liikunnalla tarkoitetaan joko kokonaan liikkumattomuutta, säännöllistä liikkumattomuutta tai runsasta istumista. Ravinnon ja liikkumattomuuden lisäksi ylipainon ja lihavuuden syitä voivat olla:

– henkiset tekijät, kuten stressi, yksinäisyys ja pettymys

– unihäiriöt

– lääkkeet, kuten masennus- ja diabeteslääkkeet sekä yhdistelmäehkäisypillerit

– perintötekijät eli geneettinen taipumus

– lihasmassan ja -voiman väheneminen iän myötä

– aineenvaihduntasairaudet, kuten kilpirauhasen vajaatoiminta ja diabetes

– kortisolitason häiriöt, kuten Cushingin oireyhtymä

– hormonaaliset muutokset, kuten raskaus

– nikotiinivieroitus

Ylipainon ja lihavuuden terveysvaikutukset

Ylipaino ja lihavuus voivat laukaista fyysisiä ja psyykkisiä oireita sekä altistaa useille sairauksille. Ne nostavat riskiä sairastua muun muassa nivelrikkoon, kihtiin, sepelvaltimotautiin ja aineenvaihdunnan häiriöihin. Lihavuus voi tuoda salakavalasti mukanaan myös tyypin 2 diabeteksen eli aikuisiän diabeteksen. Sairauksien lisäksi lihavuus heikentää toimintakykyä monissa päivittäisissä askareissa. Lisäksi se voi aiheuttaa psykofyysisiä oireita, kuten syrjäytymistä, alennuskompleksia, sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja masennusta.

Ylipainon ja lihavuuden yleisimpiä fyysisiä seurannaissairauksia ja oireita ovat:

– hypertensio eli korkea verenpaine

– aineenvaihduntahäiriöt

– rasva-aineenvaihdunnan häiriöt

– hedelmällisyyden lasku ja synnytyskomplikaatiot

– sappirakon sairaudet, sappikivet, närästys ja rasvamaksa

– selkärankaongelmat

– alhainen rasituksen sietokyky

– keuhko- ja hengitysongelmat

– haavojen paranemishäiriöt ja kohonnut leikkausriski

– uniapnea ja Pickwickin syndrooma

Ylipainon terveyshaitat

Lääkehoito avuksi painon pudottamiseen

Painon pudottaminen edellyttää elämäntapojen muutoksia. Erityisen tärkeitä ovat liikunnan harrastaminen sekä oikeanlaisen ravinnon säännöllinen syöminen. Lihavuuden hoitoon on kehitetty myös lääkeaine, orlistaatti, jota käytetään painonpudotuksen tukena silloin, kun ruokavaliomuutoksilla ja liikunnan lisäämisellä ei ole saatu aikaan toivottuja tuloksia.

Orlistaatin vaikutus perustuu siihen, että se estää rasvojen imeytymisen verenkiertoon estämällä mahassa ja ohutsuolen yläosassa olevien rasvaa pilkkovien entsyymien eli lipaasien toiminnan. Lipaasien tehtävä on pilkkoa ruoan sisältämä energiapitoinen rasva rasvahapoiksi ja glyserideiksi.

Lipaasit rakentuvat aminohappoketjuista, joihin kuuluu muun muassa seriini-niminen aminohappo. Orlistaatti sitoutuu seriiniin sillä seurauksella, että koko lipaasientsyymi menettää vaikutuksensa. Orlistaatin vaikutuksen takia hajoamattoman rasvan sisältämä energia on kehon ulottumattomissa. Hajoamaton rasva ei voi imeytyä, eikä suoli pysty käsittelemään sitä. Näin ollen rasva jää suoleen ja poistuu elimistöstä ulosteen mukana.

Runsaasti rasvaa sisältävän ruoan syöminen orlistaatin käytön aikana aiheuttaa usein haittavaikutuksia, kuten rasvaripulin tai rasvaisia ulosteita. Haittavaikutukset välttääkseen potilaan tulee syödä vähärasvaista ruokaa. Orlistaatin käytön edellyttämällä vähärasvaisella ravinnolla ei ehkäistä ainoastaan haittavaikutuksia vaan opetellaan samanaikaisesti muuttamaan ruokavaliota pysyvästi vähäkalorisempaan ja -rasvaisempaan suuntaan. Orlistaatin mahdollisilla haittavaikutuksilla on siis tavallaan opettava vaikutus. Kun orlistaattilääkitys lopulta lopetetaan, potilas on jo ehtinyt tottua uusiin ruokailutapoihin. Tottumisen ansiosta todennäköisyys uudelleen lihomiseen tai pelätyn jojo-ilmiön syntymiseen on pieni.

Orlistaattiin liittyy muiden lääkkeiden tavoin haittavaikutuksia, joiden voimakkuus ja todennäköisyys riippuvat käytettävästä lääkeannoksesta. Orlistaatin yleisiä haittavaikutuksia ovat päänsärky, ylähengityselinten infektiot, väsymys, virtsatieinfektiot sekä hammas- ja ienkivut. Orlistaatti aiheuttaa runsaasti myös vatsan toimintaan ja ulostamiseen liittyviä haittavaikutuksia. Tavallisimpia ovat ilmavaivat, vatsakivut, lisääntynyt ulostamistarve, ulosteen pidätyskyvyttömyys sekä nestemäiset ja rasvaiset ulosteet. Tällaisia haittavaikutuksia voidaan ehkäistä vähärasvaisella ravinnolla. Orlistaatin yleisimpiin haittavaikutuksiin kuuluvat myös kuukautiskivut.

Ruokailutottumusten muuttaminen ja liikunta

Yksi painonpudotuksen kulmakivistä on ruokailutottumusten muuttaminen. Paras keino tottumusten muuttamiseen on niiden asteittainen uudistaminen. Toisin sanoen aloitetaan ensin muutamalla muutoksella ja lisätään niiden määrää hiljalleen. Tutkimusten pohjalta painonpudotuksen tueksi on määritelty seuraavat ruokailutottumusten muutokset:

– energiatiheydeltään kohtuullisten ruokien (esimerkiksi makaroni- ja maksalaatikko sekä keitot) syöminen

– kasvisten, hedelmien ja marjojen syömisen lisääminen

– kovan rasvan vähentäminen

– niin kutsuttujen hitaiden hiilihydraattien (esimerkiksi täysjyvätuotteet) käyttäminen

– sokeripitoisten juomien välttäminen

– proteiinipitoisten ruokien syöminen

– säännöllinen ruokaileminen

– annoskokojen pitäminen kohtuullisina

Ruoan lisäksi liikunnalla voidaan edistää painonpudotusta ja -hallintaa. Liikunta ei sinällään ole varsinainen laihdutuskeino vaan pikemminkin painonhallintakeino. Riittävä liikunta estää painon nousemisen, mutta pelkällä liikunnalla saavutetaan heikkoja laihdutustuloksia. Painoa pudotettaessa tai siihen pyrittäessä liikunta tulisikin yhdistää hyvien ja kestävien tulosten saavuttamiseksi ruokavalion ja ruokailutottumusten muutoksiin.