Tilaa erektiolääkkeesi nopeasti ja luottamuksellisesti

Erektiohäiriöt ovat kiusallisia vaivoja, ja ne voivat aiheuttaa jopa häpeää. Niistä keskusteleminen lääkärin kanssa voi niin ikään tuntua kiusalliselta, minkä takia monet miehet välttelevät lääkärissä käymistä. euroClinix-verkkoklinikka tarjoaa mahdollisuuden ostaa erektiohäiriöiden hoitoon kehitettyjä lääkkeitä luotettavasti ja ilman lääkärikäyntiä. Lääketilauksen yhteydessä sinun tulee ainoastaan täyttää lyhyt lääkärin laatima kirjallinen terveyskysely, jonka perusteella lääkäri voi varmistaa lääkkeen sopivuuden sinulle. euroClinix toimittaa lääkkeet neutraalissa postipaketissa noin 3–5 arkipäivässä joko suoraan kotiisi tai valitsemaasi Postin toimipisteeseen. euroClinix on johtava eurooppalainen verkkoklinikka, joka on toimittanut erektiolääkkeitä yksityishenkilöille jo vuodesta 2004 lähtien.

Erektiovaivat ovat luultua yleisempiä

Erektiohäiriö (kansankielellä impotenssi) on yleisin miesten seksuaalisuuteen liittyvä häiriö. Kyseessä on varsin yleinen vaiva, sillä lähes jokainen mies kohtaa erektiovaivoja jossakin vaiheessa elämäänsä. Erektiohäiriöitä pidetään usein kiusallisina, sillä niiden seurauksena riittävän vahvan erektion saavuttaminen tai ylläpitäminen ei onnistu toivotulla tavalla. Mahdollista on sekin, ettei mies pysty saamaan lainkaan erektiota.

Erektiohäiriö koskettaa miehiä iästä riippumatta, sillä sitä esiintyy niin nuorilla kuin vanhemmillakin. Erektiohäiriöt voivat alkaa yllättäen tai kehittyä ajan myötä. Vaikka erektiohäiriöitä esiintyy lähes kaikissa ikäryhmissä, niiden on todettu yleistyvän iän myötä. Noin viidellä prosentilla 40-vuotiaista miehistä on vaikeuksia saada erektio tai ylläpitää sitä. Yli 60-vuotiaista samasta vaivasta kärsii noin neljännes eli 25 prosenttia.

Erektiovaikeuksien taustalla voi olla sekä psyykkisiä että fysiologisia tekijöitä. Nuorilla miehillä erektiohäiriöt johtuvat usein psyykkisistä syistä, kuten stressistä tai seksuaalisuuteen liittyvistä paineista ja odotuksista. Suurimmalla osalla miehistä erektiohäiriöt juontavat juurensa ikääntymiseen ja sen myötä sukupuolielinten alueen verenkierron hidastumiseen. Tilapäisten ja yllättäen ilmenevien oireiden syynä voivat olla psyykkisten ja tunneperäisten syiden lisäksi myös väsymys, alkoholin käyttö tai epäterveelliset elämäntavat. Niiden aiheuttamat oireet kuitenkin häviävät usein itsestään, eikä erektiolääkitystä yleensä tarvita. Vähitellen ilmenevät oireet johtuvat tavallisesti ikääntymisestä, mutta niiden aiheuttajana voi olla myös jokin fyysinen sairaus tai lääkitys.

Impotenssin oireet

Erektiohäiriöiden tyypillisimpiä oireita ovat:

  • erektion saaminen vaikeutuu osittain (esimerkiksi penis ei nouse suoraan ylös)
  • erektiota ei enää synny lainkaan
  • erektion ylläpitäminen vaikeutuu
  • sukupuoliyhteys ei onnistu erektion laantuessa liian aikaisin
  • erektion kaltaisia viitteitä ei ilmene nukkuessa eikä herätessä

Mikä aiheuttaa erektiohäiriön?

Erektiohäiriöille voidaan harvoin nimetä vain yksi syy tai aiheuttaja. Tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että yksi merkittävimmistä erektiovaikeuksia aiheuttavista tekijöistä on todistetusti tyypin 5 fosfodiesteraasientsyymin (PDE5) liian suuri pitoisuus veressä. Miehet, joiden veressä on korkea PDE5-pitoisuus, kärsivät muita todennäköisemmin erilaisista erektiovaivoista. PDE5-entsyymin korkea pitoisuus vaikeuttaa erektion saavuttamista ja sen ylläpitämistä.

Erektiohäiriöiden syitä tutkittaessa on tärkeä ymmärtää miehen fysiologiaa. Miehen kiihottuessa seksuaalisesti peniksen paisuvaiskudoksessa alkaa vapautua typpioksidia, joka lisää syklisen guanosiinimonofosfaatin (cGMP) määrää. cGMP:n kasvava määrä rentouttaa paisuvaiskudoksen lihaksiston, minkä seurauksena verisuonet laajenevat ja veri virtaa laajentuneisiin suoniin synnyttäen erektion. Tämän jälkeen PDE5-entsyymi alkaa hajottaa cGMP:tä ja verisuonet supistuvat jälleen, mikä vaikeuttaa erektion ylläpitämistä tai tekee sen mahdottomaksi.

Hermojen vahingoittuminen sukupuolielinten alueella esimerkiksi jonkin vamman seurauksena johtaa monesti erektiohäiriöihin. Esimerkiksi selkäytimen ja alavatsan vammat, lantionmurtumat tai sukupuolielinten alueen sädehoito voivat vahingoittaa hermoja ja alentaa näin erektiokykyä.

Muut potenssivaivoja aiheuttavat tekijät

Korkean PDE5-pitoisuuden lisäksi erektiohäiriöiden taustalla voi olla monia muitakin syitä, sekä psyykkisiä että fysiologisia. Erektiovaikeuksien yhteydessä puhutaan usein yleistyneestä ja tilannetyyppisestä häiriöstä. Yleistyneessä erektiovaikeudessa ongelmia ilmenee aina, kun taas tilannetyyppisessä erektiovaikeudessa ongelmia ilmenee vain tietyissä tilanteissa, kuten uuden kumppanin kanssa. Tarkkailemalla tilanteita, joissa erektion saaminen tai ylläpitäminen tuntuu haastavalta, voi itse havaita erektiovaikeuksille altistavia tekijöitä tai tilanteita. Jos esimerkiksi nukkuessa tai herätessä on tuntenut erektion mutta yhdynnän aikana sitä on vaikea saavuttaa tai ylläpitää, on hyvin todennäköistä, että psyykkiset tekijät altistavat erektiohäiriöille.

Fyysisten syiden aiheuttamat ja usein pitkäaikaiset erektiovaikeudet ovat yleensä erilaisten sairauksien seurannaisilmiöitä. Erektiohäiriöitä aiheuttaviin tai niille altistaviin sairauksiin kuuluvat muun muassa sydän- ja verisuonitaudit, aineenvaihdunnan ja rauhasten sairaudet, fyysiset vammat, hermostolliset sairaudet sekä virtsa- tai sukupuolielinten sairaudet ja epämuodostumat. Myös lantion, sukupuolielinten ja vatsan alueen leikkausten seurauksena voi ilmetä erektiovaikeuksia tai -häiriöitä. Sairauksien aiheuttamat muutokset tai epämuodostumat sukupuolielinten alueella tai tiettyjen lääkkeiden käyttäminen ovat myös mahdollisia erektiohäiriöiden aiheuttajia. Esimerkiksi beetasalpaajat, tulehduskipulääkkeet ja rytmihäiriölääkkeet voivat aiheuttaa erektiohäiriöitä.

Seuraavassa taulukossa on listattuna yleisimpiä erektiohäiriöiden syitä:

Tupakointi
Tupakointi vaikuttaa negatiivisesti verenkiertoon, mikä voi altistaa erektiohäiriöille tai aiheuttaa niitä.

Diabetes

Diabetes, erityisesti tyypin 2 diabetes, ja monet muut sairaudet voivat vahingoittaa hermoja ja verisuonia, mikä lisää riskiä saada erektiohäiriöitä. Hermostoperäisiä erektiohäiriöitä aiheuttavat usein esimerkiksi MS-tauti ja Parkinsonin tauti.

Alkoholi

Alkoholin liiallinen käyttö voi johtaa erektiohäiriöihin. Alkoholin runsaan kulutuksen on todettu aiheuttavan niin pitkä- kuin lyhytaikaisiakin erektiovaikeuksia.

Eturauhanen

Eturauhassyöpä sekä eturauhaseen kohdistuneet toimenpiteet voivat aiheuttaa impotenssia.

Sydänvaivat

Krooniset sydänvaivat voivat vahingoittaa verisuonia. Verisuonien vahingoittuminen vaikuttaa verenkiertoon peniksessä ja mahdollisesti vaikeuttaa erektion saavuttamista.

Stressi, masennus ja muut psykologiset tekijät

Psyykkiset tekijät, kuten stressi, parisuhdeongelmat tai epävarmuus omasta seksuaalisesta suuntautumisesta, voivat aiheuttaa seksuaalisia paineita ja täten vaikeuttaa erektion saamista tai sen ylläpitämistä.

Impotenssi

Voiko erektiohäiriöitä ehkäistä?

Suurin osa miehistä kokee erektiohäiriöitä jossakin vaiheessa elämäänsä. Monet erektiovaikeuksia aiheuttavista tekijöistä, kuten tupakointi ja alkoholin käyttö, liittyvät epäterveellisiin elämäntapoihin. Toisin sanoen terveelliset elämäntavat, monipuolinen ruokavalio sekä riittävä liikunta ovat tärkeitä mieskunnon ylläpitämisessä. Ne edistävät yleisterveyden lisäksi myös esimerkiksi verenkiertoa, ja toimiva verenkierto takaa verelle hyvät virtausmahdollisuudet paisuvaiskudokseen miehen kiihottuessa seksuaalisesti.

Terveelliset elämäntavat auttavat pitämään loitolla muitakin terveyshaittoja, kuten liikalihavuutta ja diabetesta. Psyykkisiä ja tunneperäisiä tekijöitä, jotka altistavat erektiohäiriöille, voi välttää muun muassa lievittämällä stressiä tai keskustelemalla kumppanin tai tarvittaessa esimerkiksi psykologin tai terapeutin kanssa.

Miten hoitaa impotenssia?

Terveelliset elämäntavat ja psyykkisten syiden selvittäminen eivät välttämättä ole aina riittävän tehokkaita keinoja päästä erektiohäiriöistä eroon. Sen takia erektiohäiriöiden hoitoon on kehitetty muitakin hoitokeinoja. Käytetyin hoitomuoto ovat PDE5-estäjiä sisältävät erektiolääkkeet, joiden vaikutus perustuu siihen, että ne estävät erektiokyvylle haitallisen PDE5-entsyymien toiminnan ja laskevat sen pitoisuutta veressä. PDE5-estäjät parantavat yleensä erektion laatua selvästi.

PDE5-estäjiksi luokiteltavia lääkeaineita on useita, ja niistä käytetyimpiä ovat sildenafiili, tadalafiili, vardenafiili ja avanafiili. PDE5-estäjät poikkeavat toisistaan esimerkiksi vaikutuksen keston ja mahdollisten haittavaikutusten osalta, mutta niiden vaikutustapa on sama. PDE5-estäjien lisäksi erektiohäiriöitä voidaan hoitaa myös esimerkiksi mekaanisilla apuvälineillä, kuten penisrenkaalla tai hormonilaastarilla, kirurgisilla toimenpiteillä tai lantionpohjan lihasten vahvistamisella.

Lisätietoja erektiohäiriöistä sekä erektiolääkkeistä ja niiden käytöstä saat euroClinix-verkkoklinikan kautta. Alla olevan linkin kautta pääset lukemaan euroClinixin erektiohäiriöitä koskevia artikkeleita ja tutustumaan klinikan tarjoamiin palveluihin. euroClinixin kautta voit tilata luotettavasti erektiolääkkeitä, jotka toimitetaan sinulle tilauksen jälkeen postitse.